רקע
 

על מנת לצמצם את התחלואה במדינת ישראל, ובפרט על מנת לשמור את מערכת החינוך פתוחה, אנו משיקים את תכנית 'מגן חינוך' שמטרתה איתור מוקדם של תחלואה במערכת החינוך על ידי ניטור קבוע של תלמידים ומורים. במסגרת מגן חינוך נבדוק את התלמידים והמורים אחת לשבוע ובכך נצמצם את ההדבקות התוך-בית ספריות ונתרום להשארת בית הספר פתוח לאורך זמן. במידת הצורך תעלה התדירות לפעמיים בשבוע.

כדי להשיק את התכנית נדרש רוב של ההורים, וככל שהרוב גדול יותר, כך הסיכוי להשיק את התכנית גדול יותר. מאחר והמשאבים להשקת התכנית מוגבלים, התוכנית תתבצע בבתי ספר שבהם ההיענות גבוהה, כדי להגדיל את יעילות התכנית ואת ההגנה על שמירת רציפות הלימודים.

שיטת הדגימה והבדיקה

1. הדגימה תיעשה על ידי מטושים בחלל הפה והאף. חשוב להדגיש! לאחרונה עדכן משרד הבריאות את ההנחיות לדיגום כך שיתחשב בנדגם ולא יגרום לכאב (בפרט בדיגום דרך חלל האף).

2. הבדיקה תיעשה בשיטה של איגום מטושים רגיל או מהיר– בדיקה של מספר נדגמים רב במבחנה אחת, כאשר באיגום מהיר נדגמים בנוסף עם מטוש שני שמוכנס למבחנה יחידנית.

  • כאשר תוצאת הבדיקה שלילית כל הכיתה מוגדרת כשלילית.
  • כאשר תוצאת הבדיקה חיובית כל חברי הכיתה ייכנסו לבידוד (אותה הקפסולה).
  • אם נעשה איגום מהיר המבחנות היחידניות תבדקנה ויאותר החיובי, אם נעשה איגום רגיל ללא מבחנות יחידניות יחזרו לבדוק שנית את הקבוצה כדי לאתר את החיובי/ים.

השיטה פותחה בישראל בהובלת משהב"ט/מפא"ת, הוכחה בפיילוט נרחב ואושרה ע"י משרד הבריאות לשימוש שוטף.

לתשומת לבכם: הורה המוענין להיות נוכח בעת הבדיקה יכול לעשות זאת בתיאום מראש עם בית הספר. במקרה שתלמיד/ה מסרב/ת להיבדק או במקרה שבו הורה חוזר בו מהסכמתו והודיע על כך לבית הספר - התלמיד/ה לא ייבדק/תיבדק.

 
פרטי התלמיד/ה

שם המשפחה של התלמיד

שם פרטי של התלמיד

מס׳ ת.ז. של התלמיד

קופת חולים * שדה חובה

קופת החולים אליה משוייך התלמיד

יש להזין לפי הדוגמא: ב׳ 2

הסכמת ההורה
בני /בתי ייבדק/ תיבדק במסגרת "מגן חינוך" על פי ההסבר המפורט לעיל * שדה חובה
המידע לגבי תוצאות הבדיקה יועברו למשרד הבריאות ולמי שהוסמך מטעמו ברשות המקומית, למשרד החינוך ולמנהל/ת בית הספר * שדה חובה
לבני /לבתי אין מניעה רפואית המונעת ממנו/ה להיבדק * שדה חובה
 
פרטי ההורה

ת.ז. הורה מאשר

Browser not supported