נוהל התמיכות במ.א. דרום השרון הוא הנוהל הכתוב בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 04/2006