הורים יקרים, 

להלן תשובות משרד החינוך לשאלות הורים בנוגע לחזרה הדרגתית למסגרות החינוך של תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים:

שאלות כלליות

כמה ימים ושעות ילמדו בכל אחת ממסגרות החינוך המיוחד?

לכל תלמיד, תתוכנן מערכת אישית של עד שלוש פעמים בשבוע. כל מפגש ימשך עד שלוש שעות. המפגש הלימודי והטיפולי של התלמידים יתקיים בימים קבועים במערכת קבועה, ויתכן גם במשמרות.

איך יעבוד נושא הטיפולים הפרא-רפואיים? אם יהיו טיפולים? איך שומרים על בטיחות ובריאות?

הטיפולים הניתנים על ידי עובדי הוראה ממקצועות הבריאות ומטפלים באומנות יתקיימו בכפוף להנחיות משרד הבריאות, לדוגמה:

 • תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית של הצוות והתלמיד לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה.
 • איש הצוות והתלמיד יעטו מסיכה, אלא אם התלמיד פטור מדרישה זו בהתאם להנחיות בצו הבריאות (ראה להלן נושא בטיחות סעיף 3).
 • איש הצוות והתלמיד יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי חיטוי. גם אם עטו כפפות במהלך המפגש, בסיומו יש להוריד את הכפפות, להשליכן ולשטוף היטב את הידיים.
 • התלמידים יגיעו למסגרת החינוכית עם ציוד לימודי אישי.
 • בפעילות משותפת יש להימנע מהעברת חפצים מיד ליד במהלך הטיפול.
 • ניתן לאפשר שימוש של תלמידים אחרים בחפצים רק אם ניתן לחטא את החפצים טרם ההעברה.

האם יהיו גם שיעורים פרונטליים, או רק טיפולים פרא-רפואיים?

יתקיימו גם שיעורים פרונטליים עם מחנכת הכיתה או עם עובד הוראה אחר, וככל שניתן גם עם הצוות שעובד עם התלמיד בשגרה, בהתאם לצרכיו ולתפקודו בהיבטים לימודים, חינוכיים, רגשיים וחברתיים.

מה זה אומר שני אנשי צוות לכל 3-2 ילדים? האם מורה/גננת וסייעת או שגם שתי סייעות זה בסדר?

יגובש הרכב של 3-2 תלמידים, להם יתוכנן מפגש לימודי וטיפולי עם עד 2 אנשי צוות. לפחות אחד מאנשי הצוות יהיה עובד הוראה (מורה/גננת/עובד הוראה ממקצועות הבריאות).

מה עם תלמידים שנמצאים בדיור חוץ ביתי או בהוסטלים ולומדים בחינוך המיוחד? גם הם חוזרים ללמוד?

כן, גם תלמידים המתגוררים במסגרת חוץ ביתית חוזרים ללימודים באופן מבוקר ובהתאם למערכת שתגובש בעבורם.  


שילוב

האם המשלבות האישיות חוזרות לפעילות יחד עם התלמידים המשולבים?

המשלבות האישיות/הסייעות אמורות לחזור לעבודה בהנחיית השלטון המקומי

האם המשלבות יקבלו את שכרן המקובל בשגרה מהרשויות המקומיות?

משרד החינוך ממשיך להעביר את התשלום לרשויות ולבעלויות כבשגרה.

איך תתבצע בפועל הלמידה של התלמידים המשולבים?

האם באופן פרטני עם המשלבת? האם בקבוצות של עד 3 ילדים יחד עם מורה שילוב? מהי בדיוק מתכונת הלמידה ומי יעביר את הלמידה?

בכל מפגש ישתתפו עד שלושה תלמידים, ועד שני אנשי צוות, באופן מותאם לתפקודם ולצרכיהם של התלמידים. ככל שניתן עם עובדי הוראה אשר עובדים עם התלמיד או התלמידים בשגרה, ובהתאם לתוכנית האישית של התלמיד. הרכב התלמידים יהיה קבוע וכן הרכב הצוות. ניתן גם לאפשר לסייעת האישית מפגש פרטני עם התלמיד.

האם גם התלמידים המשולבים והכיתות הקטנות ילמדו שלוש פעמים בשבוע?

לתלמידים עם זכאות לסל אישי וגם לתלמידים הלומדים  בכיתות חינוך מיוחד יתקיימו מפגשים  עד שלוש פעמים בשבוע. לתלמידים בשילוב ניתן לעבות את מספר המפגשים עם הסייעת האישית, ככל האפשר.


בטיחות

מהם האמצעים להגן על ילדי החינוך המיוחד והצוותים מפני קורונה?

 • קיום אורחות חיים במוסד החינוכי והקפדה של כל הנוכחים על היגיינה בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כפי שפורסמו.
 • במידת הצורך קיום שיח בנושא במהלך המפגשים במוסד החינוכי ובמרחב הווירטואלי, בהתאם לצורך ובהתאם לתפקוד התלמיד.
 • הקפדה על הנחיות משרד הבריאות בסביבות השונות ובכללן בבית התלמיד יתרמו רבות להפנמת ההתנהגות הנדרשת.

האם הגנים ובתי הספר יעברו חיטוי? כמה פעמים ביום?

הרשויות המקומיות/בעלויות נערכות בהקפדה יתרה לניקוי וחיטוי מוסדות החינוך טרם ההפעלה. כמו כן במהלך היום בין החלפת הקבוצות ובאופן שוטף בחדרי השירותים, בסיום כל יום פעילות ובכפוף לכל התנאים הנדרשים ולהנחיות משרד הבריאות.

מה עושים עם ילדים שמתקשים לשים מסיכה על הפנים?

על פי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית הוראות שונות) הוראת שעה, תיקון מס' 13:

 • חובת חבישת מסכה.
 • לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת מסכה. 
 • לא יחול על כל אלה:
  • קטין מתחת לגיל 6.
  • אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף.

 

מה לגבי מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם? זה הרי מורכב במיוחד אצל ילדים עם מוגבלות.

במרחב הציבורי ובכיתות הלימוד יש לשמור, ככל האפשר על ריחוק פיזי של שני מטר בין אדם לאדם. במידת הצורך צוותי החינוך יקדישו את מפגשי הלמידה גם להבנה ולתרגול של הדרישות העדכניות באופן מותאם לתפקוד התלמידים, וכן בהתייחס לחשיבות שמירת המרחק.

מה עושים אם מורה או גננת קבועים לא מגיעים? האם מותר לאיש צוות אחר להחליף או שהלימודים יבוטלו?

אנו נערכים לעבודת הצוותים אשר עובדים בשגרה ככל שניתן. במידת הצורך ישובצו עובדים אחרים באופן מותאם ככל שניתן.

מה לגבי לימודים ביישובים אדומים? למשל אלעד או בני ברק?

הפעילות במוסד חינוכי תתקיים בכפוף להתניות הסגר היישובי, אם קיימות, ועל פי הנחיות משרד הבריאות.


מערך ההסעות

​איך יתנהל מערך ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד בכל המסגרות

(גנים ובתי ספר של החינוך המיוחד, כיתות קטנות ושילוב)?

באחריות ההורים להביא את ילדם למוסד החינוכי ולאסוף אותו בסוף יום הלימודים. במקרים שבהם זכאי התלמיד להסעה בשגרה ואין להורים יכולת להביא את ילדם, יינתן מענה על ידי הרשות המקומית שבה הוא מתגורר. ההסעה תבוצע בכפוף להנחיות ולכללים, לדוגמה:

 • דאגה לניקיונם המקיף של כלי הרכב, לפני כל נסיעה ולאחריה - ניקוי משטחים, מעקות, כפתורים ומתגים עם מים וסבון או חומר חיטוי.
 • מניעת ישיבה של נוסע בצמידות לנוסע אחר, קרי, מכל צד של הנוסע יהיה מושב ריק או מעבר.


שאלות פרטניות

הילדים שלי משולבים בחינוך רגיל, אך הם חולים במחלה שקורונה עלולה להביא לסיבוכים קשים וכשל נשימתי

 אני לא יכולה לשלוח אותם ללמידה, מה יהיו זכויותיהם כשייאלצו להישאר בבית? האם משלבת תוכל להגיע לביתנו לסייע בלמידה מרחוק? האם כשחבריהם יחזרו לכיתה הם יוכלו להמשיך בלמידה מרחוק בשל מצבם? האם יהיה איזשהו פתרון יחידני (בבית או במקום אחר) לצורך שלהם בטיפולים?  

הלמידה מרחוק תמשיך לפעול בכלל המערכת. הגעת  הסייעת או המשלבת לבית התלמיד תיבחן עם הרשות המקומית. במקרים חריגים, במידת האפשר הצוות החינוכי בהסכמה ובתיאום עם ההורים יוכל לקיים מפגש בבית התלמיד בכפוף לנוהל - קיום מפגש חינוכי לימודי וטיפולי בבית התלמיד.

מה קורה עם תלמידי כיתה י' תקשורתית בתיכון?

הם הכיתה היחידה בכל בית הספר וגם משתלבים במקצועות רבים בשכבה, אבל כל המורים בתיכון מלמדים בזום מהבית.

תלמיד בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל, המשתלב במקצועות רבים בשכבה, יוכל להמשיך את הלימודים המקוונים מהבית עם חבריו לשכבה ובנוסף יוכל להגיע להמשך לימודים עם בני כיתתו במוקד שייקבע. מערכת השעות השבועית האישית תגובש בשיתוף התלמיד או ההורים.

איך ילד שלומד בכיתת תקשורת וגם משתלב בכיתה רגילה חלק מהזמן יעבוד עם הסידור החדש?

תלמיד בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל, המשתלב במקצועות רבים בשכבה, יוכל להמשיך את הלימודים המקוונים מהבית עם חבריו לשכבה ובנוסף יוכל להגיע להמשך לימודים עם בני כיתתו במוקד שייקבע. מערכת השעות השבועית האישית תגובש בשיתוף התלמיד או ההורים. 

מה קורה עם ילדים שמקבלים טיפול רפואי במסגרת? ביקור רופא חוזרים להתנהלות רגילה?

תלמידים שמקבלים שירות בשגרת הלימודים מ"ביקור רופא", בשלב זה יקבלו את המענה בביתם ככל הניתן. 

האם יש ילדים שיוחלט לא להחזיר אותם? לדוגמה, אם חוץ מאוטיזם יש גם אפילפסיה?

במקרים חריגים, תלמידים עם מערכת חיסונית ירודה, מחלות נלוות, תלמידים מונשמים, כשל נשימתי, או כל מחלה מגבירת סיכון להידבקות ולהיפגעות, ימשיכו לקבל מענה בביתם במידת האפשר.

האם אפשר להחזיר טיפולים פרא-רפואיים לילדים המשולבים?

הטיפולים הפרא-רפואיים נכללים במתן המענה לתלמידים המשולבים, ככל הניתן תכלול המערכת האישית של התלמיד גם מענה טיפולי ע"י עובד הוראה ממקצועות הבריאות או מטפל באומנות.

האם אפשרי לתת לילד משולב לעשות עבודה פרטנית עם המשלבת במוסד החינוכי שתבחר הרשות, כלומר לא קבוצתי, רק פרטני?

ניתן לאפשר גם לסייעת האישית מפגש פרטני עם התלמיד. גיבוש ותכנון המערכת האישית וכל בקשה של ההורים יש להפנות למנהל המוסד החינוכי ומחנכת הכיתה. 

סייעת שואלת: אני עובדת משרה מלאה בשילוב, כלומר כל ימות השבוע. איך אני אעבוד עכשיו? רק חצי מהשבוע?

העובדים ישובצו ככל שיינתן בהלימה להיקף משרתם בשגרה ובכפוף להנחיית הממונה ברשות המקומית.

מורה לחינוך מיוחד שואלת: מה לגבי מורות חינוך מיוחד שהבעלים שלהם עובדים חיוניים? מי ישמור על הילדים?

בעת חירום זו עולים קשיים שונים, לכן מומלץ לפנות למנהל המסגרת החינוכית או למפקח על המוסד החינוכי ולשתף אותם כדי למצוא מענה.