חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1 אושרת גני גונן יו"ר
2 צפי פלד ס.ראש מועצה ומ"מ
3

דני ברכה

צופית
4 אורי עצמון כפר סירקין
5 אשר בן עטיה  נוה ימין
6 אלי כהן  חורשים
7 יעל דור  צור יצחק
8 דודו שוורץ  שדה ורבורג
9 דוד סיון שדי חמד
10 איל מילר  גת רימון
11 גיורא כהן  נירית

משתתפים:

מס שם הנציג תפקיד
1 תמי גלס מהנדסת הועדה
2 אמיר כהן מהנדס המועצה
3 לימור ריבלין יועמ"ש
4

יהודה רובינשטיין

מנהל מדור רישוי, מרכז ועדות ותאום