חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1 דוד כהן  חגור 
2

שגית בן ארי 

צור נתן 
3 שירלי לופו  נווה  ירק
4 רחל רבר אלישמע
5  יורם גולי משקיף 
6 חגית אקיבוטי נהלת משאבי אנוש וכ"א - מרכזת