חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1 צפי פלד ס.ראש מועצה ומ"מ
2

אלי דלה

ירחיב
3 אייל מילר גת רימון
4 אשר בן עטיה  נוה ימין
5 עמוס קלצ'בסקי   מגשימים 
6

אורי וייס 

גני עם
7 רונן ברקאי  גבעת חן
8 ערן בק - צופית
9 ורן קורקט – ירקונה
10 שלמה עצמוני  כפר מעש
11 רחמים זבידה  כפר מלל
12 דוד משה  נוה ירק
13 מלכי נפתלי  גן חיים

משתתפים:

מס שם הנציג תפקיד
1

דנה גל

מוניציפאלית- מרכזת
2

תמי גלס

אדריכלית הועדה