גילאי לידה – 6 שנים

חזון המחלקה: לתת לכל ילד בגיל הרך מסגרת חינוכית איכותית ומקצועית, לתת להורים כלים להורות מיטבית וליצור קהילה שותפה בגידול הילדים.

מטרת על: מתן שירות מיטבי למסגרות החינוכיות השונות ביישובים בעלי מאפיינים שונים ויצירת רצף התפתחותי מלידה – 6 שנים.

נתונים מספריים: בשנה"ל תשפ"א ישנם 2259 ילדים בגילאי 3 ח' – 6 שנים המתחנכים ב- 3 מעונות יום, 76 גנים (ממלכתי, ממלכתי-דתי וחינוך מיוחד) ו-6 גנים מוכש"ר.

אודות

שנות הינקות והילדות המוקדמת הינן השנים הקריטיות בהתפתחות הילד ומתקיימות בהן תהליכי צמיחה, למידה והתפתחות משמעותיים.

זיהוי ואיתור מוקדם ומתן מענים לצרכי הגיל הצעיר מהווים תשתית בסיסית המאפשרת לתת לכל ילד וילדה את האפשרות לגדול ולהתפתח בצורה מיטבית, לעבור דרך מסגרות החינוך השונות ובעתיד הרחוק אף להיות חלק פעיל ובלתי נפרד מקהילת דרום השרון.

שנת הלימודים תשפ"א עוברת בצל הקורונה. המצב דורש מכולנו, הילדים, צוותי החינוך וההורים להתאים עצמנו למציאות המשתנה. בתקופה הזאת שמנו דגש עבור הילדים והצוותים על תחושת המוגנות, הגברנו את תשומת הלב הרגשית כדי לתת מענים מותאמים לאתגרים שהקורונה מזמנת ולשמור עד כמה שניתן על רצף פעילות ושגרת יום ללמידה מיטבית.

בשנה זאת פעילויות ההעשרה לא התקיימו (סל תרבות, שיעורי ספורט ומוסיקה) וכן הלמידה החוץ גנית כמו גן יער התקיימה באופן חלקי ובהתאם להנחיות.

על אף אתגרי הקורונה מועצה אזורית דרום השרון יצאה לפני כשנה למסע שמטרתו לשרטט את תמונת העתיד של מערכת החינוך המועצתית ולהתוות תכנית פעולה חינוכית אסטרטגית, לאור תמונת העתיד.

בפיתוח תחום הגיל הרך שמנו לנגד ענינו את חשיבות יצירת הרצף ההתפתחותי בגילאי לידה – 6 שנים קידום ייחודיות גנים, זיהוי צרכים בקהילה ומתן מענים משלימים, עיצוב מחדש של מבני הגנים ברוח הגן העתידי והכל בזיקה לסיפור החינוכי גני – קהילתי עם חיבור ישיר למועצה כבית תומך.

אנו מאחלות כי שנת הלימודים הבאה תהיה מלאה בפעילויות, חוויות, העשרה, למידה והעצמה.

הצוות שלנו במחלקת חינוך קדם יסודי:

גיתית גזית
מנהלת מחלקת קדם יסודי
03-9000667
מיכל לוי לנקרי
מנהלת מדור גני ילדים
03-9000535
עינב זוצקי
מזכירת מח' קדם יסודי
03-9000532
לירן גבאי
אחראית תחום הגיל הרך לידה – 3