מעונות יום לגיל הרך:

במועצה ישנם 3 מעונות יום לגיל הרך הנותנים מענה לילדים בגילאי 3 חודשים – 3 שנים, "שרונים" ו"גוונים" בצור יצחק ומעון "עופרים" בנווה ימין. המעונות מופעלים ע"י ארגון "מרכז חינוכי הזית".

המעונות הינם בעלי סמל מעון ונמצאים תחת פיקוח אגף מעונות יום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. המעונות הינם גם בעלי סמל רווחה לקליטת פעוטות בסיכון.

שעות הפעילות ולוח חופשות: ימים א'-ה' 07:00-16:00 (אפשרות לשעת הארכה עד 17:00) ובימי ו' 07:00-13:00. החופשות על פי לוח חופשות אגף מעונות יום.

שכר לימוד: בכל תחילת שנת לימודים אגף מעונות מפרסם טבלת שכר לימוד הכוללת דרגות זכאות. גובה שכר הלימוד נקבע ע"י האגף על פי נתוני המשפחה (הכנסה, מספר שעות עבודה ועוד).

המעונות פועלים על פי נהלים וסטנדרטים של אגף מעונות יום, משרד הבריאות ובפיקוח מחלקת קדם יסודי במועצה.

לפרטים נוספים:

מסגרות פרטיות לגיל הרך - יעדים:

  • בשנת 2018 נחקק החוק לפיקוח מעונות יום לפעוטות. החוק "מסדיר לראשונה את מערך הפיקוח והרישוי הממשלתי על כלל מעונות היום לפעוטות שבהם שוהים 7 פעוטות לפחות, בכדי להגן על הפעוטות השוהים במעונות, על שלומם ובטיחותם". בשלב הראשוני יש להנפיק אישור ראשוני ובהמשך לעמוד בתקנות ככל שיתוקנו.
     
  • הקמת מערך מקצועי למנהלי מסגרות פרטיות לליווי, הדרכה וייעוץ בנושאים שונים ובניית קהילת מסגרות פרטיות ליצירת סטנדרטים אחידים למסגרות איכותיות ומיטביות לילדים.
     
  • הקמת מערך שירותים לגילאי לידה – 3 שנים תוך שיתופי פעולה עם מחלקות ואגפים שונים במועצה (שפ"ח, מרכז צעירים, פעילויות להורים, משרד החינוך ועוד).
     
  • זיהוי ואיתור מוקדם צרכים ייחודיים של ילדים בגילאי הינקות.