לידיעתך ע"פ תקנה 14 בריאות העם (איכותם של מי השתייה ומתקני מי השתייה )הינך רשאי לפנות לספק מים פעם בשנה (12 חודשים) בבקשה לבצע בדיקות לאיכות מי השתיה במקום קריר . הבדיקות הינו בתשלום.

לידיעתך  ע"פ סעיף 4 לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים )באפשרותך לפנות לספק מים בבקשה לשנות את מספר הנפשות בצירוף האסמכתאות הנדרשת ע"פ הכללים.