גלי אנגלשטיין
מנהלת בית הספר "מעבר אפק"
03-9385356-7

למעבר לאתר בית הספר לחץ כאן

בית הספר "מעבר אפק" היה לבית הספר הראשון שאיחד קיבוצים מתנועות שונות.
בשנים האחרונות נוצר צורך מהותי בגיבוש דרכי העבודה של בית הספר, תוך שמירה על תפיסת העולם החינוכית כפי שבאה לידי ביטוי בעת הקמת בית הספר - והתאמתה לשינויים בעולם החינוך.
בית הספר מאופיין באקלים חינוכי השם דגש על מתן מענה לשונות ועל שמירה על מערכת ארגונית פורמאלית באווירה בלתי פורמאלית. בית הספר שומר על זהותו כבית ספר קיבוצי והוא שוקד על העת על המשכיות לצד התחדשות, תוך בירור מתמיד של מאפייניו ובמה בא לידי ביטוי ייחודו.

לצוות בית הספר חשוב להתקדם כל העת על פי הגישות החינוכיות ודרכי ההוראה החדשים ויחד איתם לשמור על ערכי החינוך הקיבוצי והווייתו. כן שואף בית הספר לממש חזונו ביצירת מציאות בית ספרית בה המבוגרים חברי הצוות הם האחראים הבלעדיים כלפי ההוויה הבית ספרית, כך שתלמידי בית הספר יצמחו להיות מבוגרים אחראים היוצרים את מציאות חייהם.
התחום הלימודי והחברתי מונהג בדרך של דיאלוג עם התלמידים ברמה האישית והקבוצתית, אחריות המורים היא על התהליך תוך שיתוף התלמידים, בהתאם ליכולתם, בלקיחת חלק מעשי בביצוע. המורים, מהווים דוגמא לתלמידים, בדרך בה הם פועלים.

בית הספר מעבר אפק