אורית לנדאו
מנהלת בית חינוך "צופית"
09-7481271

בית חינוך "צופית" שוקד על העצמה, קידום וטיפוח תלמידיו.

שאיפתו של הצוות החינוכי היא לגבש את קהילת בית החינוך לחברה בעלת שפה משותפת ומטרות משותפות. לצורך כך, פיתח הצוות תוכנית ייחודית הנקראת "אדם, מולדתו והמורשת שביניהם" - תוכנית המהווה אבן יסוד בזהותו ובאופיו של בית הספר.
תכני הלימוד במסגרת תוכנית זו מהווים בסיס ידע להעשרת עולם הילדים במושגים, רעיונות וערכים בהיבטים הציוניים, היהודיים והדמוקרטיים. 

הקשר של בית החינוך, ההורים והתלמידים מבוסס על שקיפות מרבית ושיתוף פעולה מיטבי הבא לידי ביטוי בוועד הורים פעיל יוזם ושותף ובפעילות חברתית-לימודית ענפה ומגוונת בבית החינוך ומחוצה לו. הדאגה לפרט עומדת בראש מעיניו של צוות ...

תלמידים בבית החינוך צופית בכיתה