הדר טמלמן
מנהלת בית חינוך "מתן"
03-9023871

למעבר לאתר בית החינוך לחץ כאן

בית חינוך מתן פותח את שערי ליבו

 • מפקחת: חני אליהו

 • מספר תלמידים: 524

 • מספר כיתות: 16כיתות + 2 גני חובה בחטיבה הצעירה.

 • מספר אנשי צוות פדגוגי:  49 מורים ואנשי צוות בין- מקצועי

 • מספר אנשי מנהלה: 3

 

תיאור כללי:

בית החינוך נוסד בשנת תשנ"ז , בישוב קהילתי, בשטחה של  המועצה האזורית דרום השרון.

זו שנתו החמישית של בית החינוך ברפורמת "אופק חדש".

בית החינוך הוסמך  כבית ספר "ירוק"
השואף למצוינות ולמכוונות עצמית של הלומדים.

 

חזון בית החינוך:

קהילת בית חינוך "מתן" שואפת לטפח אדם ערכי, בעל הכוונה עצמית וחברתית המאמין בעצמו וביכולותיו בדרך של למידה משמעותית שיתופית תוך מתן מקום לייחודיות ומענה לשונות בין הלומדים.

קדימויות בית החינוך לשנת הלימודים תשע"ה

 • חיזוק והעמקת החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים, חברתיים וסביבתיים תוך טיפוח וביסוס אקלים חינוכי מיטבי מקדם דיאלוג ,הכלה, מנהיגות ומכוונות עצמית.

 • קידום למידה משמעותית לביסוס תרבות המטפחת לומד בעל הכוונה עצמית בהתאם ליעדי החינוך במאה ה-21.

 • פיתוח והעצמת קהיליית למידה בבית החינוך וביסוס הערכה לשם למידה לשיפור הישגים וצמצום פערים, תוך בחינה משותפת של ידע והתנהגויות הוראה למידה.

אפיוני למידה בבית חינוך מתן

בכדי לאפשר ללומד התנסויות כלומד וכמלמד, לזמן לו חוויות של למידה פעילה ומשמעותית, שתהיה רלוונטית עבורו ופיתוח כישורי חיים המתאימים לאדם במאה ה- 21, הלמידה בבית החינוך מתאפיינת ב:

 1. מעורבות ושיתוף הלומדים בחיי בית הספר –  מתן אפשרויות לתלמידים ליטול חלק פעיל, על פי רצונם, בחירתם וכישוריהם בתחומי החיים בבית הספר כגון:

  • מועצת תלמידים.
  • ועדה ירוקה.
  • אוצרי אומנות.
  • נאמני המרחב הזואולוגי.
  • נאמני "מתיחת פנים" (שיפור פני השירותים בבית הספר).
  • מגשרים צעירים.
  • שוחרי מתמטיקה.
  • "מוגן בגן" - תלמידים עובדים בגן הירק.
  • ועדת ספורט.
  • נאמני הגן האקולוגי.
  • נאמני ספרייה.

 2. הערכה לשם למידה: דרכי הערכה מתבצעות גם באמצעות מטלות המאפשרות ללומד לבחור את תחומי העניין אותם הוא רוצה לחקור ולהעמיק. מטלות המזמנות ללומד אפשרות ללמד ולהעביר את הידע והתובנות שצבר, להיות שותף בקביעת היעדים, עיצוב כלי הערכה בהם הוא יוערך ולבצע הערכה מעצבת לא רק לתוצר, כי אם גם לתהליך.

 3. טיפוח קהילות למידה –"תלמידים ומורים מלמדים".

  א. טיפוח קהילת למידה של  התלמידים:  תלמידים חוקרים לומדים ומלמדים את חבריהם לכיתה, חבריהם לשכבה ואף מבצעים למידה רב גילאית לשכבות אחרות.

  ב. טיפוח קהילת למידה של מורים:

  • טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים.
  • שיפור תהליכי הוראה למידה באמצעות פתיחת דלת הכיתה ע"י שיעורים מצולמים.
  • ודיונים בצוותי מקצוע על פרקטיקות הוראה, ניתוח תוצרי תלמידים ,חלופות בהערכה.
  • מפגשים קבועים של צוותים חינוכיים לשיח פדגוגי בסוגיות לימודיות ,רגשיות וחברתיות ,את השיח מובילים בעלי תפקידים מתוך הצוות.
  • פיתוח מקצועי לשיפור דרכי ההוראה למידה הערכה במליאת המורים, השיפור המקצועי נעשה באמצעים מגוונים ,ביניהם צילומי שיעורים ,התהליך מלווה במחקר.

 4. מתן אפשרויות בחירה "כרוחב הבסיס גובה הפסגה".

  א. קורסי עניין ותחומי דעת נוספים לתכנית הלימודים : לכל תלמיד אפשרות  בחירה והזדמנות  לביטוי עצמי באופן יצירתי למצות את הפוטנציאל האישי, לצד התפתחות רוחנית וערכית. כל הפעילויות מתבצעות בלמידה רב גילית כגון:

  • קורסי תל"ן כגון: שח-מט (נבחרת השח-מט הצעירה של בית החינוך, זכתה במקום הראשון באליפות הארץ) קדרות, חינוך פיננסי, דיבייט, אומנויות הבמה.
  • תל"ן- טף לחטיבה הצעירה: תכנית המופעלת על ידי הצוות החינוכי, בחטיבה הצעירה וכוללת קורסים  ליצירת משחקים מחומרים בשימוש חוזר, טבחים צעירים, מוסיקה ועוד.
  • רובוטיקה – תכנית בחירה לכיתות ה'-ו' ולילדי גן-א' במסגרתה נערכת עבודת חקר ונבנה רובוט. בשנה שעברה תלמידי בית החינוך זכו בתחרות הארצית וייצגו את ישראל בתחרות הבינלאומית בספרד.
  • מתמטיקה בהתכתבות של מכון דווידסון. קורס בחירה לשכבות ד-ו מתקיים בתום יום הלימודים.
  • לתלמידים מצוינים במתמטיקה.

  ב. התאמת תהליכי הוראה למידה הערכה למאה המאה ה- 21 באמצעות מגוון מתודות בהוראה, למידה חוץ כיתתית ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות בשיעורים כגון:

  • תוכנית התקשוב הלאומית –דגם מתקדם.
  • הקמת אתר לזיהוי ותיעוד מגוון המינים באזור מתן.
  • תכנון יחידות לימוד מקוונות מותאמות ללומדים.
  • שימוש בסביבות למידה מתוקשבות כמו גלים ו"אופק".
  • צילום ועריכת תמונות וסרטים.

 5. טיפוח השיח הכיתתי

  במסגרת תהליך הערכת המורים וצפייה שגרתית בשיעורים, הוגדר יעד להשבחה:

  שיפור השיח הלימודי  והרגשי בשיעורים באמצעות מתן משוב  מקדם למידה וביצוע רפלקציה על הלמידה וההוראה.

 6. מתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

   מתוך ההנחה שכל התלמידים הם בעלי זכות שווה ללמידה, התפתחות והשתלבות בחברה, גם אם הם שונים באופני התפקוד שלהם וזקוקים למשאבים ומענים שונים ומגוונים.

 

בית חינוך "מתן" -  לקהילה "בת קיימא" –"בי"ס ירוק" מאז שנה"ל תשע"ב

לכל שכבה אחריות סביבתית מותאמת:

שכבות א'+ ד': חצ"ב: בניית דגמים, מחומרים ממוחזרים, בקבוצות רב גיליות המייצגים פתרונות לבעיות סביבתיות.

שכבת ג':      "חושבים רחוק הולכים ירוק" – תכנית לימודים להפחתת זיהום האוויר+ משיבים אהבה  לסביבה" – הטמעת הקומפוסטרים בבית הספר ובקהילה.

שכבת ה':      הפחתת שימוש במשאבים, התייעלות אנרגטית (ילדי השכבה אחראים על תחזוק והפעלת חדר המחזור הבית ספרי) וצמצום הצריכה בבית הספר.

שכבת ו':       הגדרת מגוון המינים+ דילמות בנושא "שימור מול פיתוח".

המועצה הירוקה שבה חברים נציגים מכיתות: ג'-ו' מסייעת בהובלת הפרויקטים הסביבתיים השונים.

 

גן אקולוגי

לפני 5 שנים הקמנו בשיתוף רשות הטבע והגנים גן אקולוגי העתקנו פקעות משטח בנייה בירחיב לחצר בית החינוך, מאחורי רחבת הטקסים.

כבר לאחר עונת הגשמים הראשונה זכינו לחזות בהתפתחות גיאופיטים מהסביבה (חצבים, רקפות נרקיסים ושאר צמחי בר) שמשכו אליהם חרקים, זוחלים וציפורים.

על מנת לעבות את הגן ולמשוך את ציפורי האזור שתלנו עצי פרי כגון: תות, מש דרומי, שקד, תאנה.בנינו תיבות קינון ומתקני האכלה למען אוכלוסיות ציפורים שיבחרו באזור הגן כבית גידול לצאצאיהם. אנו נספק להם את צורכי קיומם והם יאפשרו לנו לחזות במגוון המינים ובתהליכים משמעותיים במחזור החיים בטבע.

 

מרחב זואולוגי

בבית הספר פועל מרחב זואולוגי לרווחת קהילת הלומדים.

הטיפול בבעלי החיים נעשה בעזרת התלמידים , צוות המורים והורים מתנדבים. במרחב זה מתקיימים גם שיעורי הקניית מיומנויות למידה באמצעות טיפול בבעלי חיים.

 

מוגן בגן

בבית החינוך ממוקמת  גינת ירק המשמשת כמקום ללמידה עקבית ושיטתית ופיתוח אחריות אישית.

 המטרה היא שימוש באדמה, בטבע ובצמחים לשיפור יכולות אישיות ובין-אישיות.

תוצרת הגינה על פי בחירת הילדים מיועדת להכנת "סלט ירקות בית-ספרי" בשבוע החינוך לאורח חיים בריא.

"בואו נדבר", תכנית ערבית תקשורתית, בדגש על השפה המדוברת, לקידום אזרחות משותפת. התוכנית מתקיימת בשכבות ד' – ו'.