שני, 25 מאי 2015 14:51

מפת מרחבי ההתגוננות לאזרח

זמן התגוננות לאזרח – משך הזמן העומד לרשות האזרח כדי להתמגן.

הצבע במפה מבטא את זמן ההתרעה באותו מרחב.

אזור התגוננות – שם אזור גיאוגרפי ומספר מיועד להתרעה המשלימה ברדיו, טלוויזיה ואינטרנט ולצורך הנחיות שגרת חירום.