שני, 28 אוקטובר 2013 22:15

טופס בקשת מלגה

70_mb_file_8aae8.jpg המועצה האזורית דרום השרון מעניקה מידי שנה מלגות להשכלה גבוהה מקרן ראש המועצה.

הקריטריונים להגשת בקשה הינם: 

  • סטודנטים תושבי המועצה
  • לימודים לתואר ראשון
  • מוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המזכירות להשכלה גבוהה
  • תרומה לקהילה של 30 שעות שנתיות
  • לא תינתן מלגה נוספת למי שכבר קיבל מלגה.

 יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים: 

  • צילום תעודת סטודנט
  • צילום שובר תשלום
  • אישור לימודים
  • צילום ספח ת.ז. בו רשומה כתובת המגורים

את הטופס, בצירוף המסמכים הנ"ל, יש לשלוח למחלקת חינוך דרום השרון, בית המועצה האזורית דרום השרון: קריית המועצה, נווה ירק.