מכרזים (3)

dsharon-logo-newלהלן מכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.

למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז). 

ליצירת קשר :

  1. לברורים בנושא פרטי המכרז, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.
  2. לברורים בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה: יצחק אגוזי, גזבר המועצה, בדוא"ל : egozi@dsharon.org.il ובטל: 03-9000550.
  3. לברורים בנושאי תשלום: לבנה חברוני, ע. גזבר, בדוא"ל: hevroni@dsharon.org.il ובטל: 03-9000552. 

הזמנה לקבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס'  15/17 - אספקת צנצנות דבש

למועצה אזורית דרום השרון דרוש/ה סגן מהנדס המועצה / מנהל מחלקת פרוייקטים ובינוי

הזמנה לקבלת הצעות מחיר למכרז פומבי מס' 14/2017 – סלילת כבישים ועבודות חשמל, בקרה ותאורה – כביש עוקף ניר אליהו וכיכרות