טיפול בסובלים מבעיות נפשיות

רבקה איטח

מרכזת תחום שיקום ואנשים עם צרכים מיוחדים

טל': 03-9000584 | פקס: 03-9000590 | rivkai@dsharon.org.il

3951 mb file f5f85

תפקיד המחלקה לאתר מועמדים ולעזור להם בפניה לקבלת סל שיקום מאת משרד הבריאות.

אוכלוסייה זו היא הראשונה שנענתה לעניין "אל-מיסוד" – התפיסה דוגלת בהשתלבות האדם בקהילה ולא ביציאה למסגרת מוסדית.

במסגרת הטיפול ניתנת עזרה בהשתלבות בתעסוקה, במסגרות חברתיות, ליווי של חונך, סדור חוץ ביתי, תמיכה וליווי המשפחה בהתמודדות עם ילד פגוע נפש.

לתאור תהליך קבלת סל שיקום באתר משרד הבריאות