הפעלת מתנדבים

טלי חזני-גורליק

עו״ס משפחות ומרכזת תחום הערכות לחירום

טל: 03-9000660 פקס: 03-9000590  talig@dsharon.org.il

207_mb_file_93255.jpg

במסגרת הפרוייקטים הקהילתיים וריכוז מתנדבים במועצה אנו זקוקים למתנדבים בתחומים רבים ומגוונים. להלן תחומי ההתנדבות המרכזיים, שבהם דרושים לנו מתנדבים: 

  • במרכז הגישור הקהילתי דרושים מתנדבים בעלי הכשרה בגישור לשמש כחברי צוות בועדת ההיגוי של המרכז לגישור בסכסוכים ולסייע בניהול השוטף של המרכז.

  • בנושאי חירום - בכל מושב/ קיבוץ אנו זקוקים לתושבים בעלי נכונות לתרום בשעת חירום (גם בזמן רעידת אדמה). המתנדבים יעברו הכשרה מתאימה ויוכשרו לפעול בזמן חירום ביישובם. 

  • מרכזי יום לקשיש - ניתן להתנדב למען ותיקי המועצה במרכזי היום כחברי הקהילה התומכת ובמרכז תעסוקה בחגור.

  • בני נוער ומבוגרים...

{readmore:להמשך}