תכנית ית״ד (צעירים בסיכון)

אירית קרמל - לוי

עו"ס צעירים תוכנית יתד

טל: 03-9000582 iritkl@dsharon.org.il

הנכם מוזמנים לכנס השקה של תכנית ית״ד למען הצעירים בדרום השרון בתאריך 04/02/2018 בשעה 12:30 באולם המליאה בדרום השרון ההשתתפות מותנת באישור ההרשמה בטופס הנ״ל ע״י עו״ס ית״ד, אירית קרמל לוי.
אנו שמחים לבשר שמועצת דרום השרון צורפה לתוכנית הלאומית לצעירים בסיכון, תוכנית ית"ד. תקופת הצעירות היא תקופה קריטית בחיי האדם, שבה עליו לקבל החלטות אישיות בעלות השלכות על עתידו. תקופה זו, המתאפיינת בהיעדר מערכת תמיכה פורמלית, טשטוש גבולות וחוסר ודאות, מציבה אתגרים העלולים לעורר מצבי סיכון לכל צעיר/ה, ועל אחת כמה וכמה לצעירים הבאים מרקע של חוסר משאבים אישיים וסביבתיים. צעירים במצבי סיכון מוגדרים כאנשים בני 25-18, הסובלים ממחסור ו/או מצוקה מתמשכים באחד או יותר מתחומי החיים הבאים: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; קיום פיזי, בריאות ומוגנות; השתייכות חברתית ומשפחתית.