יואב סבן

קצין הבטחון (קב״ט) של המועצה

טל: 03-9000600 | פקס: 03-9000603 | yoav@dsharon.org.il

מחלקת בטחון ובטיחות

מחלקת הביטחון במועצה האזורית דרום השרון פועלת בתיאום ושיתוף פעולה בין גורמי הביטחון הפועלים במרחב לצורך הגברת ביטחון יישובי המועצה ותושביה. המחלקה פועלת במספר תחומים מרכזיים:

  1. אבטחת מוסדות חינוך
  2. ביטחון שוטף ביישובים והתנדבות
  3. שיטור קהילתי
  4. שעת חירום

{readmore:להמשך}

לכל תושב במועצה (לפי יישוב) אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב המוגן, שיסייעו לו בשעת חירום להתגונן בזמן. משך האזעקה = פרק זמן הגעה למרחב המוגן משך זמן ההגעה למרחב המוגן : דקה וחצי להנחיות נוספות: אתר פיקוד העורך oref.org.il מרכז מידע : 104
זמן התגוננות לאזרח – משך הזמן העומד לרשות האזרח כדי להתמגן. הצבע במפה מבטא את זמן ההתרעה באותו מרחב. אזור התגוננות – שם אזור גיאוגרפי ומספר מיועד להתרעה המשלימה ברדיו, טלוויזיה ואינטרנט ולצורך הנחיות שגרת חירום.
בימים אלה, פיקוד העורף מעלה תשדיר באמצעי התקשורת כאשר המסר המרכזי הוא – מפת ההתגוננות המחודשת. מהות המפה היא להעביר לכל אזרח את אזור ההתגוננות שלו ומהו זמן הכניסה למיגון, שעומד לרשותו. במסע ההסברה הנוכחי אנו מעוניינים להניע את האזרח לפעולה לדעת את אזור ההתגוננות שלו )שם ומספר(, שבאמצעותה נקדם את מוכנותו לשעת חירום.
בעת הישמע אזעקה או קול נפץ, יש להיכנס למרחב המוגן לפי פרק הזמן העומד לרשותכם על פי ההנחיות הבאות: השוהים במבנה – יש להיכנס מיד לממ"ד ולסגור את חלון הפלדה. אם אין ממ"ד במבנה, יש להיכנס למרחב המוגן שנבחר. באין מרחב כזה יש לצאת לחדר מדרגות. במרחב המוגן יש לשבת על הרצפה, מתחת לקו החלון, ולהיצמד לקיר פנימי ולא לשבת מול החלון. השוהים בחוץ - בשטח בנוי, יש להכנס למבנה או למחסה קרוב. בשטח פתוח, יש לשכב ולהגן על הראש באמצעות הידיים. הנוסעים ברכב - יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהכנס למבנה או למחסה קרוב. במידה ולא ניתן להגיע למבנה או למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותך, יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. לאחר 10 דקות ניתן לצאת מהמרחב המוגן, אם לא ניתנה הנחייה אחרת. חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ. במקרה כזה יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה. הקפדה על מילוי ההנחיות – מצילה חיים!
עמוד 8 מתוך 16