יורם פלג

מנהל מחלק תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000611 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

 

מחלקת תברואה - איכות הסביבה

מחלקת תברואה - איכות הסביבה עוסקת בפעילות קבועה ויומיומית וכן בפעילויות תקופתיות ועונתיות. מערך פינוי האשפה מתבצע על ידי קבלן שזכה במכרז המועצה. מדובר בפינוי אשפה ביתית מלמעלה מ-5,000 עגלות אשפה בנפח 240 ליטר במושבים וביישובים הקהילתיים וכן פינוי אשפה ביתית מ-109מכולות בקיבוצים. 70 מכולות רגילות בנפח של עד 24 קוב משמשות לפינוי גזם.

הפסולת שאינה ביתית מפונות לתחנת מעבר בברקת לשם קיצוץ, מיון וגריסה. האשפה הביתית מופנית לתחנת מעבר בלוד, שם היא נדחסת ומועברת לאתר דודאים. פינוי האשפה מעסקים מתבצע על ידי העסק, ישירות מול קבלן מורשה.

 במהלך השבועות הקרובים, בשעות אחה"צ, משעה 16:00 ועד 21:00, יעברו צוותי הדרכה מטעם המועצה, ביישובי המועצה וידריכו את המשפחות לגבי איסוף פסולת האריזות, מיקום הפחים הכתומים ביישוב ומה זורקים לכל פח. המדריכים ילבשו חולצה לבנה עם לוגו המועצה וציור של החתול הכתום. נצלו את ההזדמנות ללמוד, להבין ולהצטרף למהפכת הפסולת בארץ, להפיכת מטרד למשאב.
ברגעים בהם יערות שלנו נשרפים, אנו רוצים גם לעדכן על מקומות של זריעה מחדש. מועצה אזורית דרום השרון החליטה להקים את יער המאכל הראשון של אזור השרון. יער מאכל הינו הקמה של מערכת אקולוגית בריאה שדורשת כמות משאבים מינימלית, המניבה מזון ותוצרי תועלת לאדם תוך חיזוק הקהילה המקומית ויצירת מקום מפגש במרחב.
רוצים לדעת איזה אריזות זורקים לפח הכתום?
מגיעים לכווווווולם במהלך השבועיים הקרובים דרום השרון - שומרים על הירוק של כולנו
עמוד 10 מתוך 42