יורם פלג

מנהל מחלק תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000611 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

 

מחלקת תברואה - איכות הסביבה

מחלקת תברואה - איכות הסביבה עוסקת בפעילות קבועה ויומיומית וכן בפעילויות תקופתיות ועונתיות. מערך פינוי האשפה מתבצע על ידי קבלן שזכה במכרז המועצה. מדובר בפינוי אשפה ביתית מלמעלה מ-5,000 עגלות אשפה בנפח 240 ליטר במושבים וביישובים הקהילתיים וכן פינוי אשפה ביתית מ-109מכולות בקיבוצים. 70 מכולות רגילות בנפח של עד 24 קוב משמשות לפינוי גזם.

הפסולת שאינה ביתית מפונות לתחנת מעבר בברקת לשם קיצוץ, מיון וגריסה. האשפה הביתית מופנית לתחנת מעבר בלוד, שם היא נדחסת ומועברת לאתר דודאים. פינוי האשפה מעסקים מתבצע על ידי העסק, ישירות מול קבלן מורשה.

ביום שישי האחרון, 17/02/17 התקיים סיור ב׳יער המאכל׳ בשרון אליו הגיעו מטיילים ממתן ומשאר היישובים במועצה. התושבים שהגיעו לסיור נהנו ממזג אוויר מושלם אחרי שבוע שלם של גשם, סיור מרתק ביער המאכל, סדנת תזונת יער בה הם הכינו מטעמים ממזון שליקטו ביער, ובסדנה ללימוד הכנת ייחורים! מצ״ב תמונות שצילם אורן ביי
הבוקר החלפנו 13 מיכלי איסוף אריזות בצור יצחק. המיכלים החדשים גדולים יותר, בנפח 1500 ליטר, ובטיחותיים יותר, מוצבים באופן קבוע ללא גלגלים.
מטרת מסמך זה להציג את תגובת משרד הבריאות לדיווחים על המצאות עופרת במי שתייה. המסמך שלהלן כולל מידע כללי על עופרת, התייחסות לדרישות תקנות מי שתייה בהתייחס לעופרת, התייחסות לתוצאות במכונות הקפה ומי ברז וכן המלצות לציבור לצמצום חשיפה לעופרת במי שתייה. תקציר: איכות המים בישראל עומדת בתקינה המחמירה ביותר, שנעשתה בהתייעצות עם מיטב המומחים מתחומי המים ובהתאם לתקנות המחמירות בעולם. במהלך השנים 2014-2016 נעשו 5180 בדיקות ברשת הציבורית בישובים בכל הארץ, ו 99.7% מהבדיקות נמצאו תקינות לעופרת. במקרה של חריגות ברשת האספקה, מונחה ספק המים לנקוט מיידית בפעולות מתקנות (כולל החלפת הצנרת אם נדרש). לאחרונה דאג המשרד לעדכון תקן 5452, כך שתכולת העופרת במוצרים במגע עם מי שתייה (צנרת, אביזרים) לא תעלה על 0.25%, מה שבא להבטיח שלא תהיה זליגת עופרת למי השתייה.
בחודש דצמבר האחרון הוצבו 186 מיכלים כתומים לאיסוף פסולת האריזות במושבים וביישוביים הקהילתיים. הם הצטרפו ל-190 עגלות כתומות, בנפח 1,100 ליטר הפעילות כבר שנה בקיבוצים ובצור יצחק ובצור נתן. בשבועות האחרונים התחלנו בהדרכה מבית לבית. להלן עיקר הדברים שעלו מסקר שערכנו.
עמוד 10 מתוך 44