יורם פלג

מנהל מחלק תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000611 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

מחלקת תברואה - איכות הסביבה עוסקת בפעילות קבועה ויומיומית וכן בפעילויות תקופתיות ועונתיות. מערך פינוי האשפה מתבצע על ידי קבלן שזכה במכרז המועצה. מדובר בפינוי אשפה ביתית מלמעלה מ-5,000 עגלות אשפה בנפח 240 ליטר במושבים וביישובים הקהילתיים וכן פינוי אשפה ביתית מ-109מכולות בקיבוצים. 70 מכולות רגילות בנפח של עד 24 קוב משמשות לפינוי גזם. הפסולת שאינה ביתית מפונות לתחנת מעבר בברקת לשם קיצוץ, מיון וגריסה. האשפה הביתית מופנית לתחנת מעבר בלוד, שם היא נדחסת ומועברת לאתר דודאים. פינוי האשפה מעסקים מתבצע על ידי העסק, ישירות מול קבלן מורשה.

{readmore:להמשך}

ביום שני, 05/09/16 התכנסו פעילי יער חורשים, חבורה מדהימה ומרגשת, שפועלת ושומרת על היער למפגש עדכון בנוגע לפעילות לשימור היער. במפגש הציגו אמני היער, שבאים כל שבת ודואגים לשמור נקי ולהסברה למטיילים, את הסרטון הקורא להצטרף לסיירת נאמני היער.
עמוד 9 מתוך 38