יורם פלג

מנהל מחלק תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000611 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

 

מחלקת תברואה - איכות הסביבה

מחלקת תברואה - איכות הסביבה עוסקת בפעילות קבועה ויומיומית וכן בפעילויות תקופתיות ועונתיות. מערך פינוי האשפה מתבצע על ידי קבלן שזכה במכרז המועצה. מדובר בפינוי אשפה ביתית מלמעלה מ-5,000 עגלות אשפה בנפח 240 ליטר במושבים וביישובים הקהילתיים וכן פינוי אשפה ביתית מ-109מכולות בקיבוצים. 70 מכולות רגילות בנפח של עד 24 קוב משמשות לפינוי גזם.

הפסולת שאינה ביתית מפונות לתחנת מעבר בברקת לשם קיצוץ, מיון וגריסה. האשפה הביתית מופנית לתחנת מעבר בלוד, שם היא נדחסת ומועברת לאתר דודאים. פינוי האשפה מעסקים מתבצע על ידי העסק, ישירות מול קבלן מורשה.

ביום ד׳, 07/05/2017, התקיים במועצה אירוע שיא בנושא תרבות הצריכה לתלמידי כיתות ה׳. עתידו של הכדור הנהדר שאנו חיים עליו בידינו, בעידן המודרני עם שלל הערוצים ושפע הפרסומות המפתות חשוב לקנות בצורה מושכלת רק את מה שאנחנו צריכים ופחות עם העיניים, חשוב גם להפריד אשפה ולמחזר פסולת.
ב- 24/4/17 נערך סיור טיפול בפסולת במרחב הכפרי, פרי שיתוף פעולה של מרכז המועצות האזוריות ומועצה אזורית עמק חפר. מטרת הסיור להציג את החיבור בין הצורך של החקלאים לטפל בבעיה של הפסולת החקלאית לבין היזמים ולהפוך את המטרד הזה למשאב. בסיור הוצגו למשתתפים פתרונות שמראים איך למרות כל הקשיים הסטטוטוריים, רגולטוריים, סביבתיים וחברתיים- ישנם אנשים פשוטים, ביניהם חקלאים ויזמים, שלא מוכנים להגיד לא ומוצאים את הדרך לייצר פתרונות לפסולת למרות כל הקשיים בדרך.
תלמידים מבי״ס אהרונוביץ פתחו לאחרונה בפרוייקט הסברה על חשיבות הפרדת האשפה ותרומתה לאיכות הסביבה במועצה. במסגרת הפעילות עברו תלמידי קבוצת המנהיגות מכיתות ה' בבית ספר אהרונוביץ במשרדי המועצה, והסבירו על הפרדה במקור של אריזות לעובדי המועצה. כחלק מההסברה הם חילקו פחים כתומים, אותם צבעו בעצמם, והציבו אותם במשרדי המועצה ובמטבחונים. הפעילות, שלוותה והודרכה ע"י תמר פרקש מהיחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, היתה מוצלחת ומועילה ועובדי המועצה שמחו לראות את הילדים, התרשמו מההסברים ולמדו על חשיבות הפרדת האשפה.
התמונה של פרויקט "מצלמים דו-קיום" של היחידה האזורית לאיכות הסביבה, בי"ס ירקון מועצת דרום השרון ובי"ס טומשין טירה היא התמונה הזוכה בתחרות הצילומים של אקואושיין ישראל !
עמוד 8 מתוך 45