יורם פלג

מנהל מחלק תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000611 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

מחלקת תברואה - איכות הסביבה עוסקת בפעילות קבועה ויומיומית וכן בפעילויות תקופתיות ועונתיות. מערך פינוי האשפה מתבצע על ידי קבלן שזכה במכרז המועצה. מדובר בפינוי אשפה ביתית מלמעלה מ-5,000 עגלות אשפה בנפח 240 ליטר במושבים וביישובים הקהילתיים וכן פינוי אשפה ביתית מ-109מכולות בקיבוצים. 70 מכולות רגילות בנפח של עד 24 קוב משמשות לפינוי גזם. הפסולת שאינה ביתית מפונות לתחנת מעבר בברקת לשם קיצוץ, מיון וגריסה. האשפה הביתית מופנית לתחנת מעבר בלוד, שם היא נדחסת ומועברת לאתר דודאים. פינוי האשפה מעסקים מתבצע על ידי העסק, ישירות מול קבלן מורשה.

{readmore:להמשך}

שריפות פסולת הפכו מעשה שבשגרה באזורנו, מידיי יום ובכל שעות היום, והנזקים רבים, בריאותיים, סביבתיים ואקולוגיים. בבוקר יום שישי התקיימה הפגנה בכניסה לצור יצחק, בדרישה לנשום אוויר נקי בשרון. די לשרפות, כי הן חונקות את כולנו!
בימים אלה הסתיים סימון פחי האשפה ביישובים. במסגרת זו הוצמדו מדבקות לפחי האשפה (ר׳ תמונה מצורפת). בהתאם לחוק עזר של המועצה האזורית דרום השרון, (הוצאת אשפה) תשנ"א 1990, ניתן להציב ברחובות ו/או בנישות רק עגלות המסומנות במדבקה זו בלבד. אין להשליך פסולת בפחים שאינם מסומנים. כמו כן הנכם מתבקשים לפנות מהרחובות עגלות אשפה שאינן מסומנות.
ביום ראשון השבוע, 25/09/2016, התקיימה סדנה להכנת קומפוסט במושב גני עם.
בשמחה רבה מוגש שלכם סיכום חודש זה לכבוד תחילת השנה החדש
עמוד 8 מתוך 38