יורם פלג

מנהל מחלק תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000611 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

מחלקת תברואה - איכות הסביבה עוסקת בפעילות קבועה ויומיומית וכן בפעילויות תקופתיות ועונתיות. מערך פינוי האשפה מתבצע על ידי קבלן שזכה במכרז המועצה. מדובר בפינוי אשפה ביתית מלמעלה מ-5,000 עגלות אשפה בנפח 240 ליטר במושבים וביישובים הקהילתיים וכן פינוי אשפה ביתית מ-109מכולות בקיבוצים. 70 מכולות רגילות בנפח של עד 24 קוב משמשות לפינוי גזם. הפסולת שאינה ביתית מפונות לתחנת מעבר בברקת לשם קיצוץ, מיון וגריסה. האשפה הביתית מופנית לתחנת מעבר בלוד, שם היא נדחסת ומועברת לאתר דודאים. פינוי האשפה מעסקים מתבצע על ידי העסק, ישירות מול קבלן מורשה.

{readmore:להמשך}

ברגעים בהם יערות שלנו נשרפים, אנו רוצים גם לעדכן על מקומות של זריעה מחדש. מועצה אזורית דרום השרון החליטה להקים את יער המאכל הראשון של אזור השרון. יער מאכל הינו הקמה של מערכת אקולוגית בריאה שדורשת כמות משאבים מינימלית, המניבה מזון ותוצרי תועלת לאדם תוך חיזוק הקהילה המקומית ויצירת מקום מפגש במרחב.
רוצים לדעת איזה אריזות זורקים לפח הכתום?
מגיעים לכווווווולם במהלך השבועיים הקרובים דרום השרון - שומרים על הירוק של כולנו
אנו שמחים לבשר, כי בשבועיים הקרובים יוצבו ביישובי המועצה מיכלים כתומים לאיסוף אריזות למחזור. המיכלים יוצבו במקומות מרכזיים ברחבי היישוב. מה זורקים בפח הכתום: אריזות פלסטיק- אריזות מזון, מוצרי ניקיון, מוצרי טיפוח, שקיות ניילון. אריזות מתכת- תרסיסים , קופסאות שימורים, אריזות מתכת קרטוני משקה- קרטוני חלב, קרטוני מיץ. יש להשליך אריזות ריקות, ללא שיירי מזון, על מנת לא לפגוע בתהליך המחזור.
עמוד 7 מתוך 38