יורם פלג

מנהל מחלק תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000611 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

 

מחלקת תברואה - איכות הסביבה

מחלקת תברואה - איכות הסביבה עוסקת בפעילות קבועה ויומיומית וכן בפעילויות תקופתיות ועונתיות. מערך פינוי האשפה מתבצע על ידי קבלן שזכה במכרז המועצה. מדובר בפינוי אשפה ביתית מלמעלה מ-5,000 עגלות אשפה בנפח 240 ליטר במושבים וביישובים הקהילתיים וכן פינוי אשפה ביתית מ-109מכולות בקיבוצים. 70 מכולות רגילות בנפח של עד 24 קוב משמשות לפינוי גזם.

הפסולת שאינה ביתית מפונות לתחנת מעבר בברקת לשם קיצוץ, מיון וגריסה. האשפה הביתית מופנית לתחנת מעבר בלוד, שם היא נדחסת ומועברת לאתר דודאים. פינוי האשפה מעסקים מתבצע על ידי העסק, ישירות מול קבלן מורשה.

  הפסולת מהווה אחד המפגעים הסביבתיים הקשים להתמודדות ואחד האתגרים הגדולים שלנו כחברה צרכנית בתרבות מערבית. הטיפול בפסולת כרוך בעלויות סביבתיות וכספיות גבוהות.  ניהול סביבתי של פסולת דורש התגייסות של כולם : מהמצאת פתרונות הקצה למיחזור פסולת ועד הפרדת הפסולת בבית המשפחה. כיום הנהלת המועצה שוקלת את צעדיה ומתכננת כיצד להשתלב במערך הארצי שמקדם המשרד להגנת הסביבה להפרדת פסולת לשני זרמים (פסולת יבשה ופסולת אורגנית רטובה). לפיכך, בימים אלו, שוקדת המועצה בהכנת תכנית-אב לטיפול בפסולת לבדיקת החלופות המיטביות לניהול חסכוני וסביבתי של הפסולת במועצה.  כמו כן, המועצה פועלת להקמת מרכזי מחזור ביישובים כחלק בלתי נפרד מצמצום כמויות הפסולת המגיעות להטמנה ולחיסכון בעלויות היטל ההטמנה.
היום זה לא חלום.. הפרדת הפסולת האורגנית היא מציאות בהתהוות.  הפסולת האורגנית מהווה 40% מכלל הפסולת הביתית, כך שהוצאת ("הזרם הרטוב") מזרם הפסולת  וטיפולה באתרי קומפוסטציה היא הדרך המשמעותית ביותר לצמצום כמות הפסולת המועברת להטמנה.  הבשלת ההבנה כי הטמנה אינה מהווה פתרון בר קיימא וכי חובה על כולנו להמציא פתרונות נכונים יותר.  יחד עם העלאת היטל ההטמנה, עולה הנושא לראש סדר היום המוניציפאלי.  בימים אלו, רשויות רבות נערכות  טכנית ליישום ההפרדה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה תוך כדי פעולות חינוך והסברה לשיתוף הקהילה ותמיכתם במהלך.  במועצה אזורית דרום השרון טרם התקבלה החלטה בנדון ,הפרדת הפסולת האורגנית נעשית ביוזמה אישית של תושבים באמצעות קומפוסטרים ביתיים.   
מועצה אזורית דרום השרון חולשת על שטחים יקרי ערך בשווי הנדל"ני כמו גם בערך הסביבתי. אחת המטרות המוצהרות של המועצה היא להגן על השטחים הפתוחים במרכז הארץ, השרון.
החינוך הסביבתי רלוונטי היום יותר מאי פעם..  כיום, ההשפעה של הפעילות האנושית על הסביבה, כגון: התחממות כדור הארץ , אובדן של מגוון מינים, דלדול משאבי טבע  ברורים וידועים לכולם. לחינוך הסביבתי תפקיד מרכזי לא רק בהעלאת המודעות לתופעות אלה, אלא גם בהטמעת ערכים ודפוסי התנהגות ברי קיימא השומרים על איזון בין מערכות החיים השונות : האנושיות והסביבתיות.        
עמוד 44 מתוך 47