ציפי אבנון

מנהלת אגף חינוך, נוער וספורט

טל': 03-9000530 | פקס: 03-9000536 | Yael@dsharon.org.il

אייל צייג

סגן מנהל אגף חינוך, נוער וספורט

טל: 03-9000543 פקס: 03-9000685   דוא"ל: ZAIG@dsharon.org.il

עודד לובוביץ

מנהל תפעול אגף חינוך, נוער וספורט ורכז הנגישות במועצה

טל: 03-9000546 פקס: 03-9000685   דוא"ל: odedl@dsharon.org.il

במהלך שנת 2011 אוחדו מח' החינוך ומח' הנוער והוקם אגף חינוך, נוער וספורט.

כיום מנהלת  את האגף ציפי אבנון שמשמשת גם כמנהלת מח' החינוך. אייל צייג, משמש כסגן מנהלת אגף החינוך, הנוער והספורט.

השינוי במבנה הארגוני נבע מהראיה של המועצה מערכת חינוכית כוללת כשאין הפרדה בין המערכת הפורמאלית למערכת הבלתי פורמאלית, אלא ישנה מערכת חינוכית אחת המתחילה בגני ילדים וכוללת את בתי הספר ופעילות  הנוער לאחר שעות הלימודים.

החזון הממומש הינו פעילות משותפת של החינוך הבלתי פורמאלי בתוך בתי הספר בשעות הלימודים ופעילות של בתי הספר בשעות אחה"צ במסגרת הבלתי פורמאלי.

במסגרת האיחוד עבר האגף למשכן חדש הצמוד לביה"ס "אהרונוביץ".

הסבר על הסמלה בתנועת בני המושבים והנוער העובד והלומד, מהי תנועת נוער בכלל ומהי תנועת בני המושבים בפרט.
פירוט מערך ההדרכה והמטרות מאחורי נושא זה
  נכנסים לדף המידע באתר המועצה ולוחצים על קישור למיניפיי – רישום לקייטנות. אין צורך לאשר את מספר ה minipay. "ביקשת לשלם לקייטנות גני הילדים" בוחרים באישור   בכיתה – יש לבחור את הגן הנוכחי ולא את הגן אליו יעלה התלמיד בשנה הבאה סוג התשלום – יש לבחור את הקייטנה הרצויה מתוך האפשרויות הקיימות ביישוב: חפשו את שם היישוב ושם הגן ולאחר מכן בחרו  קייטנה בלבד/קייטנה +צהרון / קייטנה שבוע נוסף (ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת במקרה של שבוע נוסף).  לחיצה על אישור תציג את הסכום. כדי לשלם עבור ילד נוסף במשפחה בוחרים ב "תלמיד נוסף" ומזינים את פרטי הילד…
עמוד 253 מתוך 253