רישום למרכזי החינוך לגיל הרך

להלן הנחיות להגשת בקשה לרישום נרשמים למרכזי החינוך הבאים לגיל הרך לשנה"ל תשע"ח:"עופרים" בנוה ימין, "שרונים" בצור יצחק ו"גוונים" בצור יצחק. הרישום למרכזי החינוך לנרשמים חדשים יתבצע באופן הבא: שלב ראשון - הגשת בקשה לרישום במעונות היום. שלב שני - לאחר הודעה על קבלה למרכז החינוכי, יש להגיש בקשה לרישום למשרד הכלכלה.