רישום למרכזי החינוך לגיל הרך

ההרשמה למרכזי החינוך לגיל הרך (מעונות יום) לשנת הלימודים תשע"ח 2017 הסתיימה ביום 25/04/17 מידע מידע אודות ההרשמה, טפסים וכן חוברת הרישום.