גיתית גזית

מנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי

טל': 03-9000667 | gitit@dsharon.org.il

מיכל לוי לנקרי

מזכירת מחלקת חינוך קדם יסודי

טל: 03-9000535 פקס: 03-9000536 michal@dsharon.org.il

בתחום המועצה האזורית דרום השרון 53 גני ילדים . א. יעוד המדור יישום המדיניות החינוכית בגני הילדים. ניהול אפקטיבי של הטיפול בילדים במסגרות החינוך לגיל הרך הכשרת צוותי החינוך

להלן רשימת גני ילדים הפעילים בהסדר עם המועצה

שבוע החינוך במועצה אזורית דרום השרון כלל פעילות מגוונת בגני הילדים. מצ״ב מצגת של מספר תמונות מפעילויות גני הילדים
ביום חמישי, 25/01/18, התקיים בגן דובדבן בצור יצחק המפגש הראשון בתוכנית "גנים מקדמים קיימות". התוכנית מטעם מחלקת קיימות במועצה אזורית דרום השרון, בשיתוף מחלקת גני ילדים, בתיאום מלא עם המפקחת של משרד החינוך מבוצע על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון. השנה נבחרו, ארבעה גני ילדים, שהגננות בהם הינן בעלות ניסיון רב בנושא וגם היום הן מקדמות, בדרכן הייחודית ,למידה משמעותית ויצירתית דרך חשיפה לטבע.
השירות הפסיכולוגי החינוכי במ.א. דרום השרון החל בפרויקט רב שנתי יחד עם מחלקת החינוך במועצה בנושא "סייעות הגנים כנשות חינוך משמעותיות".
עמוד 1 מתוך 12