קרן מלגות להשכלה גבוהה

ציפי אבנון

מנהלת אגף חינוך, נוער וספורט

טל': 03-9000530 | פקס: 03-9000536 | Yael@dsharon.org.il

חינוך בדרום השרון

המועצה האזורית דרום השרון מעניקה מידי שנה מלגות להשכלה גבוהה מקרן ראש המועצה. הקריטריונים להגשת בקשה הינם:  סטודנטים תושבי המועצה לימודים לתואר ראשון מוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המזכירות להשכלה גבוהה תרומה לקהילה של 30 שעות שנתיות לא תינתן מלגה נוספת למי שכבר קיבל מלגה.

{readmore:להמשך}

השבוע התקיים טקס חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי המועצה ולספורטאים מצטיינים. השנה הוענקו 96 מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות אקדמאים מוכרים ולספורטאים המצטיינים.
ביום ג', ה- 05/05/15 התקיים טקס חלוקת מלגות מטעם קרן ראש מ.א. דרום השרון להשכלה גבוהה במסגרתו חולקו מלגות בהיקף של למעלה ממיליון וחצי ₪ ל- 88 סטודנטים, תושבי המועצה, הלומדים לתואר ראשון במוסדות אקדמאים מוכרים. בנוסף חולקו עוד 4 מלגות לספורטאים מצטיינים.