ציפי אבנון

מנהלת אגף חינוך, נוער וספורט

טל': 03-9000530 | פקס: 03-9000536 | Yael@dsharon.org.il

אייל צייג

סגן מנהל אגף חינוך, נוער וספורט

טל: 03-9000543 פקס: 03-9000685   דוא"ל: ZAIG@dsharon.org.il

חינוך בדרום השרון

בתחום המועצה האזורית דרום השרון 65 גני ילדים ו-9 בתי ספר. מספרם הכולל של התלמידים במועצה נכון לשנת הלימודים תשע"ו הינו 5474 תלמידים מן המועצה ו- 1079 תלמידי חוץ. אגף החינוך בדרום השרון אחראי על שלושה נושאים מרכזיים: גיבוש המלצות לקביעת מדיניות החינוך של המועצה בהווה ובעתיד, פיקוח על מוסדות החינוך ברמה האדמיניסטרטיבית ושותפות בקביעת החלטות פדגוגיות עם מנהלי בתי הספר ומנגנוני הפיקוח של משרד החינוך. מנהלת אגף החינוך אחראית על פיתוח ועיצוב מדיניות החינוך, יישום המדיניות, הכוונה ומעורבות בהחלטות הקשורות במקרים חריגים וייצוג המועצה בפני גורמי חוץ.

{readmore:להמשך}

שרון בראונשטיין נבחרה ע״י ועדת המכרזים של משרד החינוך לנהל את בית החינוך החדש על שם יצחק נבון בצור יצחק החל משנת הלימודים תשע״ח.
ראש מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, מר רפי דהן, הגיע להביע את הערכתו והוקרתו על פעילות הנוער במועצה. במפגש הציגו עובדי מחלקת הנוער ואגף החינוך; ציפי, אייל, מירית, ענת, רעות, עמית, שירי, עודד, ששי ועודד את פעילות הנוער. מנהלת אגף החינוך ציפי ציינה את ערכיות העובדים ומסירותם.
ביום שני ה-26 ליוני נערך ביקור של הנהלת שפ"י (שרות פסיכולוגי ייעוצי – משרד החינוך) בשפ"ח דרום השרון, שנבחר לייצג בפני משרד החינוך את העבודה הפסיכולוגית במחוז מרכז. מטרת הביקור הייתה להכיר מקרוב את עבודת השפ"ח ואת הפרוייקטים המיוחדים שהוא מקדם.
עמוד 1 מתוך 75