חמישי, 03 אוגוסט 2017 09:24

פניה למחלקת הגבייה (נושאים אחרים)

בטופס הבא ניתן לפנות למחלקת הגביה בנושאים הבאים:

  • תשלום ארנונה בהוראת קבע בנקאית (חובה לצרף חותמת של הבנק).
  • תשלום ארנונה בהוראת קבע בכרטיס האשראי.
  • היטלים.
  • אישורים למס הכנסה.
  • אישור על העדר קבלת הנחה בארנונה.
  • בקשה לשינוי כתובת משלוח דואר.
  • העתק קבלה.
  • שילוט.
  • בקשה למדידה חוזרת.
  • נושאים אחרים.

Media

טופס אישור לרשם המקרקעין (טאבו)