חמישי, 11 יוני 2015 16:04

בקשה לקבלת הנחה בארנונה מכוח החוק

Media

טופס הנחה בהתאם לקריטריונים