אלי ביוקאורל

אחראי רישוי עסקים

טל: 03-9000611/09 פקס: 03-9000613 דוא״ל:eli@dsharon.org.il

קבלת קהל: בתיאום מראש.

בעל עסק יקר,

תהליך הרישוי הינו הליך מובנה ומסודר שנקבע בחוק רישוי עסקים וכן בצו רישוי עסקים  וחוקי העזר.

אנו ממליצים לבדוק את החובה בהוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו , ולא לבצע שום צעדים בעלי משמעות כלכלית , לרבות שינויים בעסק קיים לפני בדיקה ואימות שאכן ניתן להוציא רישיון עסק בכתובת או במקום המיועד. 

כל המבקש לפתוח או לקיים קייטנה בתחומי המועצה נדרש לפנות למחלקת רישוי עסקים  ולהגיש בקשה לרישיון עסק. על מנת להקל על מנהלי הקייטנות , נציגת משרד החינוך תגיע למחלקת רישוי עסקים   בתאריך 11.6.14 יום רביעי בשעות 12:00 – 15:00,  למתן אישור משרד החינוך לקייטנות.
כתובת : קריית המועצה – נווה - ירק מנהל : יורם פלג טלפון: 9000610 – 03   אחראית : דגנית טל – טולדו טלפון: 9000609 – 03 פקס : 9000613 – 03 מייל : Toledo@dsharon.org.il קבלת קהל: ימים א' – ה' בתיאום מראש בעל עסק יקר, תהליך הרישוי הינו הליך מובנה ומסודר שנקבע בחוק רישוי עסקים וכן בצו רישוי עסקים  וחוקי העזר. אנו ממליצים לבדוק את החובה בהוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו , ולא לבצע שום צעדים בעלי משמעות כלכלית , לרבות שינויים בעסק קיים לפני בדיקה ואימות שאכן ניתן להוציא רישיון עסק בכתובת או במקום המיועד.   מה ברצונך לבדוק?   למי נחוץ רישיון לניהול עסק?   מדריך לפתיחת עסק     רשימת בתי העסק במועצה עם רישיון עסק   רשימת גני אירועים במועצה והעתק רישיון העסק נוהל רישוי קייטנות תנאים להוצאת רישיון לאירועים תחת כיפת השמים    
רישיון לניהול עסק הינו מסמך , החתום על ידי ראש המועצה המתיר את פתיחתו וניהולו של עסק לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים. חוק רישוי עסקים נועד להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות, מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות. עוד נועד החוק לשמור על הבטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו, למנוע סכנת הדבקות במחלות בעלי חיים ולמנוע זיהום של מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות, וכן לשמור על בריאות הציבור לרבות תנאי תבאורה נאותים ולהבטיח קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות.  על פי חוק רישוי עסקים (התשכ"ח - 1968) כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע״ב - 2012) חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו.   
עמוד 10 מתוך 13