אלי ביוקאורל

אחראי רישוי עסקים

טל: 03-9000609 פקס: 03-9000613 דוא״ל:eli@dsharon.org.il

קבלת קהל: בתיאום מראש.

בעל עסק יקר,

תהליך הרישוי הינו הליך מובנה ומסודר שנקבע בחוק רישוי עסקים וכן בצו רישוי עסקים  וחוקי העזר.

אנו ממליצים לבדוק את החובה בהוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו , ולא לבצע שום צעדים בעלי משמעות כלכלית , לרבות שינויים בעסק קיים לפני בדיקה ואימות שאכן ניתן להוציא רישיון עסק בכתובת או במקום המיועד. 

באזור השיפוט של מועצה אזורית דרום – השרון העיסוק ברוכלות מכל סוג אסורה , וזאת מתוך התחשבות בסדר הציבורי .
אסורה כל פעילות עסקית בעסקים בשעות האסורות בהתאם לחוק העזר לדרום – השרון (פתיחת בתי עסק וסגירתם) , התש"ן - 1990
הננו להביא לידיעתכם שקייטנות הינן עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים. לפיכך לא ינהל אדם קייטנה אלה אם כן יש בידו רישיון לפי  חוק רישוי עסקים מן הרשות המקומית. לפי חוק פיקוח על קייטנות לא יינתן רישיון לקייטנה, אלא אם כן ניתן אישור גם ממי ששר החינוך הסמיך אותו לכך.
עמוד 7 מתוך 13