אלי ביוקאורל

אחראי רישוי עסקים

טל: 03-9000609 פקס: 03-9000613 דוא״ל:eli@dsharon.org.il

קבלת קהל: בתיאום מראש.

בעל עסק יקר,

תהליך הרישוי הינו הליך מובנה ומסודר שנקבע בחוק רישוי עסקים וכן בצו רישוי עסקים  וחוקי העזר.

אנו ממליצים לבדוק את החובה בהוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו , ולא לבצע שום צעדים בעלי משמעות כלכלית , לרבות שינויים בעסק קיים לפני בדיקה ואימות שאכן ניתן להוציא רישיון עסק בכתובת או במקום המיועד. 

נגריות נדרשות להתקין שואבי אבק ונסורת כדי למנוע פליטת אבק מחוץ לעסק.
רעש הנגרם מפעילות עסקים הוא אחד המטרדים הנפוצים בתלונות תושבים. עסקים שמופעים בהן אומנים , או עסקים שמושמעות בהם מוזיקה לכל מטרה שהיא , ידרשו להתקין אמצעי מיגון אקוסטי . "אולם שמחות" או "גן אירועים" חייבים בהתקנת מד רעש בהתאם לתקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים) , התשס"ו – 2006. אם מותקנת בעסק מערכת אזעקה – יש לציין במקום בולט את פרטי האחראי לאחזקת המערכת ומספר הטלפון שלו. חל איסור על השמעת מוזיקה רועשת מחוץ לכותלי בית העסק. התקנות קובעות כי מוזיקה מחוץ לכותלי העסק תישמע רק בתוך גבולות העסק ובמגבלות החוק והתקנות , ולאחר שעה 23:00 היא אסורה לחלוטין.
מפרט אחיד לאטליזים תנאים תברואיים נאותים למכירת דגים ומוצרי דגים מפרט לבתי אוכל מפרט לבתי אוכל
בעל העסק חייב לוודא איסוף אשפה ופינוי מסודר של אשפת עסקו לתוך מיכלים לאצירת אשפה שבבעלותו (פח ירוק), ולהציבם במקום לשם פינויים. אשפה תעשייתית תפונה ע"י בעל העסק באופן עצמאי.
עמוד 6 מתוך 13