רמי ברדוגו

מהנדס המועצה

טל: 03-9000570 פקס: 03-9000573 דוא״ל: rami@dsharon.org.il

מחלקת הנדסה

{introtextp}

{readmore:להמשך}

עבודות שידרוג מתקן טיהור השפכים (מט״ש) מזרחית לניר אליהו, נמצאות בעיצומן. באיגוד ערים דרום השרון המזרחי לביוב, בו חברה המועצה, צופים כי העבודות יסתיימו עד סוף שנת 2017.
שיתוף ציבור הינו חלק בלתי נפרד מתהליך הכנת תכנית המתאר, מתוך הכרה בכך שהתושבים ובעלי העניין אוחזים בידע תכנוני בעל ערך רב שיש להביאו בחשבון בעת התכנון. השלב הראשון בגיבוש תכנית המתאר בו אנו מצויים כיום הינו לצורך איסוף נתונים על המצב הקיים ותיאום עמדות. ביום א׳, 17/01/2016,   נערכה סדנת עבודה עם נציגי הישובים לצורך איסוף הנתונים למצב הקיים. במהלך המפגש הוגדרו סוגיות מרכזיות הדורשות התייחסות, נערך תיאום ציפיות לגבי התכנון והאפשרויות להשתתף ולהשפיע וכן נאסף מידע מקומי רב. נוצר אמון ורבים נרתמו לתהליך. באמצעות ניתוח חוזקות, חולשות, איומים והזדמנויות (SWOT) שהועלו אמש, צוות התכנון יערוך מיפוי של נתוני המועצה, אלו יהוו בסיס לבניית (החזון) והפרוגרמה התכנונית.
בסוף השבוע החולף הנחנו את אבן הפינה ואת היסודות לאולם הכנסים החדש שאנו מקימים בקריית המועצה, בטקס נכחו הסגל הבכיר של המועצה. אולם מודרני וחדשני המכיל כאלף מקומות ישיבה, שייעודו לרווחת תושבי המועצה לאירועי בתי ספר, נוער, הצגות וכן אירוח הפקות ומופעים גדולים.
ביום ג׳, 24/11/2015, ביקר במ.א. דרום השרון שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט. ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, הציג בפני השר את האתגרים והאיומים עימם מתמודדים המועצה ויישוביה, בהם מעמדו של הישוב צור יצחק וההשקעות הנדרשות בו, תכניות הבינוי בשטחי ירחיב וכן תקציבי הפיתוח והתשתיות בכלל המועצה.
עמוד 3 מתוך 8