רמי ברדוגו

מהנדס המועצה

טל: 03-9000570 פקס: 03-9000573 דוא״ל: rami@dsharon.org.il

מחלקת הנדסה

{introtextp}

{readmore:להמשך}

בקרוב יוחל בבניית מעונות יום לילדים בצור יצחק ובכפר סירקין לאחר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הכלכלה והמסחר. מצ״ב פוסט של ראש המועצה בנושא.
ביום שני, 08/08/16, יצקו את היסודות לשכונה החדשה העתידה לקום בקיבוץ רמת הכובש. מצ״ב פוסט של ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, בעניין זה.
בשעה טובה הסתיימה בניית הגשר מעל נחל סיר בשטחים החקלאיים של מושב אלישמע. הגשר האירי במקום פורק לאחר שחסם את אפיק הנחל וגרם לאיגום מים ולמפגע יתושים.
הועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון פועלת בתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה, על פי התיקון לחוק, החל מחודש אפריל 2016 ואילך תוגשנה בקשות להיתרי בניה באמצעות המערכת המקוונת "רישוי זמין" של משרד האוצר בלבד. המעבר לשימוש במערכת המקוונת החדשה של משרד האוצר גורם לעתים עיכובים בטיפול בבקשות.
עמוד 2 מתוך 8