רמי ברדוגו

מהנדס המועצה

טל: 03-9000570 פקס: 03-9000573 דוא״ל: rami@dsharon.org.il

מחלקת הנדסה

{introtextp}

{readmore:להמשך}

בתאריך 1.8.2014 נכנס לתוקף השינוי לחוק התכנון והבנייה בנוגע לעבודות הפטורות מהיתר. התיקון קובע כי ניתן לבצע עבודות מסוימות, שהשר קבע בתקנות, ללא צורך בקבלת היתר בניה לשם כך. התקנות נחתמו, ונקבע בהן כי העבודות השונות שנכללו בתקנות פטורות מהיתר רק בתנאי שהן תואמות את החוק, התקנות, התכניות החלות על השטח, וההנחיות המרחביות שתקבע הוועדה המקומית.  (להלן: "תיקון 101")
לנוכח המצב הבטחוני אנו שבים ופונים אליכם – הקימו ממ"ד ומייד. להקמת ממ"ד יש צורך להגיש בקשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "דרום השרון". לתשומת ליבכם אין צורך באישור מינהל מקרקעי ישראל.  ניתן להוסיף ממ"ד למבנים שבהיתר בלבד.
עמוד 7 מתוך 8