רמי ברדוגו

מהנדס המועצה

טל: 03-9000570 פקס: 03-9000573 דוא״ל: rami@dsharon.org.il

מחלקת הנדסה

{introtextp}

{readmore:להמשך}

מחדשים את הבית בהקפדה על איכות, בריאות ודאגה לסביבה  
מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה אישרה את התוכנית לאזור תעסוקה משותף לדרום השרון ומ"מ כפר ברא. התכנית משתרעת על שטח של כ- 600 דונם וכוללת משטחי דרום השרון, כפר ברא ושטח גלילי (שטח הנמצא בתחום סמכות הועדה המחוזית ללא שיוך מוניציפאלי).  
בהמשך לפעילות המועצה כנגד מטרדי הרעש כתוצאה מהשימוש במרחב האווירי שמעל לשטחי המועצה לשימוש בנחיתות במסלול החדש בנתב"ג (מסלול 21), הרינו לבשר כי בקשת השימוש החורג מהוראות תמ"א 2/4 בנוגע למסלול 21, שהוגשה ע"י רשות שדות התעופה, נדחתה ע"י הועדה המחוזית-מקומית לתכנון ובניה לענייני נתב"ג. לדעת הועדה שינוי תבנית התפעול שנקבעה בתמ"א מחייבת הילך של תיקון התמ"א ולא במסגרת של שימוש חורג. את המועצה בהתנגדות ייצג עו"ד נרי ירקוני. זוהי פעולה אחת מתוך כמה שאנו נוקטים בנדון לצמצום מטרדי הרעש של מטוסים וכמות הנחיתות על מסלול 21 מכיוון צפון.
ביום ג' נפתח אחד המכרזים החשובים למועצה אזורית דרום השרון ולחלק מהרשויות באזור - מכרז שדרוג "מתקן טיהור שופכין דרום השרון המזרחי" בעלות כוללת של כ- 130 מליון ש"ח. הפרויקט פוצל לשלושה מכרזים, כאשר אתמול נפתח המכרז הראשון לעבודות הנדסה אזרחית בהיקף של 55-60 מליון ש"ח.  לאחר בדיקת ההצעות ייבחר הקבלן הזוכה ופרוייקט השדרוג יצא לדרך. הליך השדרוג משתלב במדיניות המועצה לקידום פרוייקטים לטיהור שפכים והשבת מי קולחין שיחליפו את הקיצוץ במכסות המים השפירים לחקלאות ובכלל זה הקמת מאגרי מים לשימוש כלל גידולי החקלאות.
עמוד 6 מתוך 8