בניין מ.א. דרום השרון

המועצה האזורית דרום השרון הוקמה בי"ג ניסן תש"ם, 30 במרץ 1980, בעקבות איחוד 3 מועצות אזוריות שפעלו אז: "הירקון", "מפעלות אפק", "השרון התיכון".  

שמה של המועצה נגזר ממיקומה הגיאוגרפי באזור השרון הדרומי. סמלה עוצב תוך שילוב שלושת היסודות של המועצות המרכיבות את המועצה האזורית: ירקון - נחל ירקון,  מפעלות אפק - מבצר אנטיפטרוס  והשרון התיכון  - עץ פרי הדר 

המועצה האזורית דרום השרון משתרעת על שטח של כ-95 אלף דונם וגובלת עם 22 רשויות אחרות.

{readmore:להמשך}

לנוכח המצב הבטחוני אנו שבים ופונים אליכם – הקימו ממ"ד ומייד. להקמת ממ"ד יש צורך להגיש בקשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "דרום השרון". לתשומת ליבכם אין צורך באישור מינהל מקרקעי ישראל.  ניתן להוסיף ממ"ד למבנים שבהיתר בלבד.
 ביום 01/03/14 חנך ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, גן משחקים חדש בניר אליהו. גן המשחקים הוקם בסיוע המועצה שהקצתה לנושא תקציב מיוחד (תב״ד) שהוקצה לנושא בשנת 2013. ההחלטה על הקמת גן המשחקים וכן על שימושים נוספים בתקציב המיוחד שהוקצה ע״י המועצה - שיפוץ גן משחקים ישן, שיפוץ צנוע לבית התרבות, הקמת מועדון לצעירים, הקמת חדר מוזיקה ושיפוץ תחנת ההסעה לילדי ביה״ס יחדיו ו- עמיאסף - נתקבלה בשיתוף הציבור וקיום דיון ציבורי באסיפת החברים.  ביום האירוע נערך הפנינג ובו גיוס של חברי הקיבוץ וילדיו במהלכו ניבנו ספסלי ישיבה אקולוגיים מבוץ, נצבעו המתקנים הישנים ו"נגזר הסרט" ע"י ראש המועצה לגן-המשחקים החדש. האירוע, שהוכתר בהצלחה ע"י כל המשתתפים, הסתיים בברכת ראש המועצה וסגנו לנוכחים ולמשפחות חדשות שאמורות להצטרף לקיבוץ בקיץ הקרוב.
שר הפנים, גדעון סער, הכריז על מ.א. דרום השרון (ביחד עם 23 רשויות נוספות) כרשות איתנה. ההכרזה על 24 הרשויות הינה בהתאם לחוק הרשויות האיתנות שאושר בכנסת לפני כחודש. על פי החוק, 'רשות איתנה' הינה רשות מקומית אשר אינה מקבלת מענק איזון, ללא גירעון שוטף, וכן עומדת בעוד מספר קריטריונים הנוגעים להתנהלותה השוטפת.
עמוד 24 מתוך 29