רביעי, 05 יולי 2017 15:40

עיקור וסרוס חתולים

עיקור וסרוס חתולים עיקור וסרוס חתולים

המועצה החלה בימים אלו באמצעות השרות הוטרינרי לעקר-לסרס חתולים.

המטרה היא להגיע לסירוס/עיקור של כ- 1000  חתולים ברחבי המועצה.

המקומות בהן יבוצע הסירוס/עיקור נבחרו  לפי רשימות של סדרי עדיפויות (היכן שהבעיה קריטית) שהועברו לשרות הוטרינרי.

לפניה למחלקת תברואה:

יורם פלג

מנהל מחלק תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000611 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il