ראשון, 28 יולי 2013 15:26

דבר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה

ד״ר מוטי דלג׳ו ד״ר מוטי דלג׳ו

תושבים יקרים,

ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון.

העלאת האתר לרשת היא חלק משיפור השירות לרווחת הציבור ונועדה לאפשר לתושבים ולכל בעלי המקצועות הזקוקים למידע המצוי ברשות הועדה, לקבל את המידע באופן מקוון בכל זמן ובכל שעה ללא צורך בהגעה למשרדי הועדה.

באתר זה תוכלו למצוא מידע עדכני אודות דיוני הועדה והחלטותיה, תכניות בנין עיר, הודעות בנושא הפקדת תכניות ואישורן, טפסים להורדה וכן הסברים מפורטים אודות הנוהל להוצאת היתרי בניה.
הנוהל להוצאת היתר בניה הינו מורכב ורב שלבי. הקפדה על יישום הנוהל על ידי מגיש ההיתר ובעלי המקצוע, היא הדרך הקצרה והיעילה לקיצור משך התהליך.

בנוסף, תתאפשר לנוחיותכם כניסה למערכת המידע הגיאוגרפית (GIS) הכוללת תכניות של הישובים על רקע תצלומי אויר, גושים וחלקות.

עובדי הועדה המקומית ימשיכו לעמוד לרשותכם וללוותכם בכל מידע נוסף שיידרש. נמשיך לפעול להעלאת שירותים ותכנים נוספים לאתר במסגרת מגבלות החוק וככל שתאפשר הטכנולוגיה.
                                                                                                                    

שלכם,
ד"ר מוטי דלג'ו
יו"ר הועדה המקומית
וראש המועצה