הועדה לתכנון ובניה דרום השרון

טלפון (מזכירת הרישוי) : 03-9000565

פקס: 03-9000569

אתר הועדה: http://vaada.dsharon.muni.il

האתר ההנדסי: http://drs.bartech-net.co.il/

זמני קבלת קהל בועדה לתכנון ובניה

יום ב׳ 12:30 - 16:00

יום ד׳ 08:30 - 14:30

(אין מענה טלפוני בזמני קבלת קהל)

הועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון חרטה על דיגלה את נושא תודעת השירות ופועלת על מנת לקצר ולפשט הליכים, ליעל את מתן השירות והכל על מנת לאפשר לכל פונה לקבל שירות איכותי מהיר וזמין. כחלק מתפיסה זו ובמסגרת רצונה של הועדה להנגיש את מאגרי המידע שברשותה לציבור, הוחלט על הקמתו של אתר האינטרנט ההנדסי.
ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון. העלאת האתר לרשת היא חלק משיפור השירות לרווחת הציבור ונועדה לאפשר לתושבים ולכל בעלי המקצועות הזקוקים למידע המצוי ברשות הועדה, לקבל את המידע באופן מקוון בכל זמן ובכל שעה ללא צורך בהגעה למשרדי הועדה.
עמוד 27 מתוך 27