תנועות הנוער

אייל צייג

סגן מנהל אגף חינוך, נוער וספורט

טל: 03-9000543 פקס: 03-9000685   דוא"ל: ZAIG@dsharon.org.il

נוער דרום השרון

השבוע מצויין במועצה שבוע האינטרנט הבטוח. בשבוע האינטרנט הבטוח תתקיים פעילות מגוונת בנושא זה  בבתי הספר ברחבי המועצה ובתנועות הנוער על ידי תכנית עיר ללא אלימות. במהלך השבוע יעברו תלמידי בית הספר פעילויות בנושא האלימות ברשת כאשר המסר המרכזי הוא:  "עוצרים אל האלימות ברשת" .  בנוסף ילמדו  התלמידים וחניכי תנועות הנוער על דרכים לשימוש נבון ברשת, סכנות ותוכנות הגנה.
במוצאי שבת האחרון התקיים בהיכל התרבות של המועצה ה"פסטישבט" של מדריכי תנועות הנוער.  לנושא הערב בחרו בני הנוער את נושא "דור המסכים". כל המצגות של סניפי הנוער סבבו סביב שעבוד הנוער לסמארטפונים, מחשבים ולרשתות החברתיות והנזק שנגרם עקב  "שעבוד" זה.