מכרזים (4)

dsharon-logo-newלהלן מכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.

למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז). 

ליצירת קשר :

  1. לברורים בנושא פרטי המכרז, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.
  2. לברורים בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה: יצחק אגוזי, גזבר המועצה, בדוא"ל : egozi@dsharon.org.il ובטל: 03-9000550.
  3. לברורים בנושאי תשלום: לבנה חברוני, ע. גזבר, בדוא"ל: hevroni@dsharon.org.il ובטל: 03-9000552. 

מכרז פומבי 7/17 - הזמנה להגשת הצעות לגינון שטחים ציבוריים בישוב צור יצחק

פניה לקבלת הצעות מחיר לרכישת אוטובוס  ולוו B12B

המועצה  מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור רכישת ציוד משרדי (להלן – "המכרז").

למועצה האזורית דרום השרון דרוש/ה מנהל אדמיניסטרטיבי לבי"ס מקיף שש שנתי "עמי אסף"