ירחיב

על היישוב

לוגו ירחיב

מקור השם ירחיב הנו מתוך הפסוק התנ"כי "כי ירחיב ה' אלוקיך את גבוליך". המושב נוסד בשנת 1949 בידי משוחררים מצה"ל, חברי ארגון "שמחה". ירחיב משתרע על פני שטח של כ-3,000 דונם ומספר תושביו כ-700 נפש. ענפי משק עיקריים: ירקות, פרדס, רפת, דיר ולול.

ירחיב משתייך לתנועת המושבים. הוא הוקם על ידי 18 עולי תימן מבית הספר החקלאי "שפיה" ליד חדרה שחונכו בעיקר לעבודת אדמה. הם הגיעו למקום במטרה להקים מושב שיתופי. האזור היה חורבה שוממה ותחילה חשבו לקרוא למקום גילגל, בגלל גילגל המקראית שבאזור - אך

לבסוף הוחלט על ירחיב.

להמשך

דרכי התקשרות

מזכירות ועד אגודה 

טל:03-9023346
פקס: 03-9389294

מזכירות ועד מקומי 

טל: 9033080 – 03
פקס:9037364 – 03

היסטוריה

ירחיב

ב-1952 בעקבות גל של עזיבות הפך המושב למושב עובדים. חולקו אדמות באופן שוויוני: 2 דונם לכל משפחה ובנוסף פרה, סוס ועגלה לכל 2 משפחות. בהמשך הגיעו מתיישבים חדשים. ב-1954 הגיעו למקום בלילה אחד 40 משפחות מספסופה שבגליל. עם השכנים הירדנים שררו יחסים טובים עוד לפני הסכם השלום. פרות שחצו את הגבול לירדן הוחזרו שלמות ובריאות.

 

להמשך

מפה

ביום א, 29.5.2016, קיים ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, בגינות מקיימות בגני ילדים נרקיס נירית ואצטרובל בירחיב. גינה מקיימת מאפשרות מרחב למידה בחצר הגן ומעודדת חקר בנושא גידולי מזון וצמחים. החל מתכנון הגינה, וכלה בטיפול ובאחזקה, משתתפים הילדים בפיתוח המרחב וחווים תכנים של אורח חיים בריא ומקיים ולומדים על חשיבות המרחב הכפרי.
ביום ג׳, 24/11/2015, ביקר במ.א. דרום השרון שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט. ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, הציג בפני השר את האתגרים והאיומים עימם מתמודדים המועצה ויישוביה, בהם מעמדו של הישוב צור יצחק וההשקעות הנדרשות בו, תכניות הבינוי בשטחי ירחיב וכן תקציבי הפיתוח והתשתיות בכלל המועצה.
"מתן אדם לבעלי חיים ירחיב לו" ביום חמישי, כ"ט באייר תשע"ד, 29.5.2014 נחנך בבית חינוך מתן המרחב הזואולוגי "ZOO מתן" בנוכחות ראש המועצה דר מוטי דלג'ו, מר אייל צייג, מזכ"ל היישוב, נציגי הנהגת היישוב, חברי הנהגת ההורים וכמובן תלמידי וצוות בית החינוך. רעיון הקמת המרחב הזואולוגי בבית חינוך מתן ניטע ביוזמת הצוות החינוכי כבר לפני כ- 4 שנים וקודם ללא לאות על ידי מנהלת בית החינוך הגברת דינה פלד, המועצה המקומית דרום השרון, הנהגת ההורים, הנהגת היישוב ותושבים. את פעילות התלמידים במרחב הזואולוגי מלווה ומנחה הילה בן גרא, מורה מטעם בית החינוך.
  צוות הדרכה מושב ירחיב לחצו כאן