No result...

מדריך לשעת חרום

"בעבר אירעו באזורנו רעידות אדמה הרסניות והתרחשותה של רעידת אדמה חזקה נוספת היא רק שאלה זמן. אם ניערך היום – נציל חיים."

להורדת המדריך: לחצו כאן

ביום א', 17/11/13 התקיים יום עיון במועצה בנושא רעידות אדמה. יום העיון נעשה בשיתוף המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף במסגרת הדרכה למתאר של רעידות אדמה ברשויות המקומיות. מטרת יום העיון היתה להכשיר את המועצה להתמודד עם אסון רעידת אדמה במידה וח"ח יתרחש בעתיד. ביום העיון נסקרו מושגי היסוד, הצפי לכמות נפגעים במקרה של רעידת אדמה, וההשלכות הנלוות לנזק כזה במידה וח"ח יקרה. כמו כן, פורטו התפיסות והמענה של מחוז מרכז ושל הרשות המקומית במקרה של רעידת אדמה, ההנחיות של פיקוד העורף למקרה רעידת אדמה ונמנו העקרונות לבניית תרחייש ייחוס משקי ותוכנית מענה לאירוע רעידת אדמה. מצ"ב המצגת שהוצגה ביום העיון